Kierkels Advies

gewoon anders

Er zijn belangrijke verschillen

Nederland telt veel geldverstrekkers. Elke geldverstrekker heeft zijn eigen producten met unieke kenmerken.
De verschillen zitten bijvoorbeeld in de voorwaarden bij verkoop woning, rentevastperiode, wel of geen verplichten af te sluiten bijproducten. Of kortingen waar u recht op heeft.
Ook de algemene voorwaarden kunnen verschillen. Soms lijken die verschillen op papier heel klein, maar deze verschillen bepalen vaak wel of het verstandig is om voor een bepaalde geldverstrekker te kiezen.
U kunt niet overal verstand van hebben. En wij kunnen ons voorstellen dat u van hypotheken en de erbij behorende voorwaarden geen verstand wilt hebben! Daarom is het verstandig om u bij te laten staan door een deskundige hypotheekadviseur.

ONAFHANKELIJKE adviseurs en GEBONDEN adviseurs

Als u zich laat adviseren op het gebied van hypotheken kunt u te maken krijgen met twee type adviseurs:
Zo zijn er adviseurs die een vaste relatie hebben met een geldverstrekker. Deze adviseurs informeren u alleen over de producten van de geldverstrekker waaraan zijn verbonden of in loondienst zijn. Ze kunnen u veel vertellen over hypotheken en aanverwante producten. Maar zij gaan u nooit informeren over een andere geldverstrekker die misschien betere voorwaarden, rente of dergelijke heeft. Dat is tenslotte niet in hun belang. Deze adviseurs heten “gebonden” adviseurs.

Daarnaast kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijk hypotheekadviseur. Dit zijn adviseurs die niet verplicht zijn om de producten van slechts één geldverstrekker onder uw aandacht te brengen. Een onafhankelijk adviseur adviseert u over meerdere geldverstrekkers. Vanuit zijn vrijheid kan hij u
die hypotheek adviseren die goed aansluit op uw specifieke situatie en wensen.

Een ONAFHANKELIJK adviseur wordt OOK wel eens boos!

Een hypotheekovereenkomst is een juridisch document. Hierin staan beschreven wat uw rechten en plichten zijn en die van de maatschappij.
In de praktijk kunnen echter situaties ontstaan die gewoonweg niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Misschien omdat niemand er aan gedacht heeft. Of omdat het zelden gebeurt. Of kan de situatie zich voordoen dat bepaalde begrippen door u anders worden uitgelegd dan door de geldverstrekker.
Het is voor u dan belangrijk dat iemand met kennis van zaken opkomt voor uw belangen. Als onafhankelijk adviseur nemen wij u die zorg uit handen.
Juist omdat de geldverstrekker in kwestie niet “onze baas” is kunnen wij ons sterk maken voor uw belangen. Dat is nou onafhankelijk zijn. En daarom kunnen we namens u wel eens professioneel boos worden. Bijvoorbeeld omdat we vinden dat een geldverstrekker ten onrechte uw hypotheek afwijst.

ONZE werkwijze is gericht op een GOED eindadvies

Als u ons voor het eerst om advies vraagt, zetten wij meestal de volgende stappen met u:

 • Kennismaking: tijdens de kennismaking vertelt u ons wat u van een hypotheekadviseur verwacht.
  Wij lichten u vervolgens de werkwijze van ons kantoor toe en de wijze waarop wij beloond worden.
 • Inventarisatie: als de kennismaking naar uw tevredenheid is verlopen, brengen we samen met u uw
  financiële situatie in kaart. Welk risico loopt ? Welke risico’s kunt en wilt u zelf dragen?
 • Analyse: nadat wij een goed beeld hebben van uw wensen en behoeften, laten wij u zien welke
  alternatieven er bestaan. Wij schetsen de voor- en nadelen en geven u daarbij ons advies over welke
  oplossing goed aansluit bij uw situatie.
 • Bemiddeling: nadat u uw keuze hebt gemaakt, verzorgen wij voor u de totstandkoming van de
  hypotheek en eventueel aanverwante verzekeringen die u wenst.


In alle fasen staat uw belang centraal. Dat kan omdat ons kantoor onafhankelijk is van welke
geldverstrekker dan ook!