Hypotheken

gewoon anders

De vaste woonlasten slokken een groot deel van ons inkomen op waardoor we er vanalles aan doen om deze zo laag mogelijk te houden. Kiezen voor de juiste hypotheekvorm kan daar aan bijdragen.
De juiste hypotheek is voor iedereen anders omdat de woonlasten bepaald worden door uw verplichtingen, werk, gezinssituatie en zekerheden die u wenst.

Hypotheek voor starters

Ben je van plan je eerste woning te kopen dan zijn er veel zaken om over na te denken en moet je belangrijke beslissingen nemen. Wij helpen jou er graag bij. Het financieren van de woning is ons specialisme. Wij geven je een duidelijk inzicht in de mogelijkheden in combinatie met de wensen die je heb. Kijk niet alleen naar wat je maximaal kunt lenen maar bedenk ook wat je maximaal als woonlast wilt hebben. Leuke dingen blijven doen is namelijk ook belangrijk in het leven.

Hypotheek voor doorstromers

U heeft een eigen woning en bent van plan binnenkort een ander huis te kopen? Ten opzichte van de aankoop van uw eerste woning krijgt u dan met meer zaken te maken. De fiscale regels zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd. Net als bij starters is de eerste stap inzicht te krijgen in wat u maximaal kunt lenen, zodat u gericht op zoek kunt gaan naar een nieuwe woning. Een eventuele overwaarde of de inleg van spaargeld nemen we uiteraard in het totale plaatje mee. Ons adviesis ook bij doorstromers: kijk niet alleen naar uw maximale hypotheek, maar ook naar het maximale bedrag dat u per maand wilt besteden aan uw woonlasten. Ook u moet immers genoeg overhouden om nu leuke dingen te blijven doen of om te gebruiken voor uw pensioeninkomen.

Hypotheek oversluiten

Is de rente die u betaalt flink hoger dan de huidige lage rente en u wilt besparen? Wij geven u advies over de mogelijkheden qua hypotheekvorm en bekijken welke hypotheek bij u past en u profiteert van de laagste maandlasten. Hoewel de boeterente in sommige gevallen kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s, kan oversluiten toch financieel interessant zijn. Zeker als u de rente voor langere tijd vastzet, kan oversluiten dus aantrekkelijk zijn. Wij berekenen dat graag voor u.

Hypotheekvormen

Hypotheken zijn er in verschillende vormen die ook nog eens met elkaar kunnen worden gecombineerd. Daarom is er altijd een hypotheek die bij u past. Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moet een nieuwe hypotheek sinds 2013 gedurende de looptijd geheel worden afgelost. In de praktijk betekent dit dat alleen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Heeft u uw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten? Dan mag u de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken, ongeacht de hypotheekvorm. Dat geldt ook als u uw hypotheek oversluit en als u gaat verhuizen en uw hypotheek meeneemt. Wilt u meer lenen? Dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat u leent.

Hypotheken afgesloten na 2012 met recht op hypotheekrenteaftrek

Bij de hypotheekvorm betaalt u gedurende de rentevaste periode een vast bedrag per maand.
Indien de rente van uw hypotheek wijzigt kan het maandbedrag hoger of lager worden. Een
deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van de lening en de rest is rente. In de
beginjaren is het aflossingsgedeelte klein en het rentedeel groot. Tijdens de looptijd verandert
dat. Het aflossingsdeel wordt dan groter en het rentedeel kleiner.
Omdat het rentedeel bij de annuïteitenhypotheek steeds kleiner wordt, kunt u steeds minder
rente aftrekken van de belasting. De netto maandlasten nemen toe naarmate de looptijd van de
lening verstrijkt.

Bij een lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd een vast bedrag als aflossing van de
lening. Daarnaast betaalt u rente. Deze wordt alleen berekend over dat gedeelte van de
hypotheek dat nog niet is afgelost. Na elke aflossing wordt uw rentebedrag dus lager.
Bij deze hypotheekvorm wordt uw belastingvoordeel steeds minder, omdat de rente die u
moet betalen steeds lager wordt. Daar tegenover staat dat uw bruto maandlasten elke maand
lager worden.

Hypotheken afgesloten na 2012 die onder het overgangsrecht vallen
Bij onderstaande hypotheekvormen mag u de rente alleen aftrekken als u de hypotheek al voor 2013 heeft afgesloten. Dat geldt overigens ook als u de hypotheek meeneemt in een nieuwe hypotheek of openbreekt.

De spaarhypotheek is een combinatie van een hypotheek en een spaarverzekering. Gedurende
de looptijd lost u niets af. Met een deel van de spaarpremie bouwt u een spaartegoed op dat
aan het einde van de looptijd wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Het andere deel van de premie is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering. Deze lost uw
hypotheek af mochten u of uw partner komen te overlijden.

De levenhypotheek heeft dezelfde kenmerken als de spaarhypotheek. Het is alleen een
combinatie van een hypotheek en een levensverzekering. Gedurende de looptijd lost u niets
af. Met een deel van de premie bouwt u binnen de levensverzekering waarde op waarmee aan
het einde van de looptijd de hypotheek wordt afgelost.
Het andere deel van de premie is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering. Deze lost uw
hypotheek af mochten u of uw partner komen te overlijden.

Een bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije lening en een
(geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening. U betaalt maandelijks hypotheekrente over uw
lening en stort een bedrag op uw spaar- of beleggingsrekening die verpand is aan de
hypotheek. Met het opgebouwde bedrag lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheek af.
Bij bankspaarhypotheken is het mogelijk om te profiteren van de fiscale vrijstelling in box 1
waarmee u gedurende minimaal 15 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. U betaalt
tijdens de inlegperiode geen belasting over het opgebouwde vermogen en met het eindsaldo
kun u de hypotheek belastingvrij aflossen.

De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Van
een deel van het maandelijkse bedrag dat u betaalt, worden beleggingen aangekocht. U kunt
invloed uitoefenen op de manier waarop uw saldo wordt belegd. Met meer of minder risico.
Tijdens de looptijd lost u niets af en bouwt u vermogen op via de beleggingen. Hiermee lost u
aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld af. De waarde van de beleggingen kan
zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van uw hypotheek, omdat dit afhankelijk is van
het rendement van uw beleggingsportefeuille.

De spaar- en beleggingshypotheek wordt ook wel hybride hypotheek genoemd. Het biedt de
zekerheid van een spaarhypotheek en de flexibiliteit van een beleggingshypotheek. Tijdens de
looptijd lost u niets af.
Met deze hypotheekvorm bouwt u een tegoed op door te sparen en door te beleggen in een
verzekering. Met dit saldo lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld af. De
waarde hiervan kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van uw hypotheek, omdat
dit afhankelijk is van het rendement van uw beleggingsportefeuille.

De naam zegt het al: op deze hypotheek lost u niet af. U betaalt alleen rente. U lost de
hypotheek uiteindelijk af door de verkoop van uw woning of betaling vanuit eigen middelen.
Eventuele tussentijdse aflossingen zijn veelal tot 20% boetevrij.

Bent u op zoek naar een hypotheek voor een nieuwe woning, of wilt u uw bestaande hypotheek oversluiten?
Neem dan contact met ons op voor een gedegen hypotheekadvies. Wij adviseren u niet alleen, maar ons kantoor begeleidt de gehele hypotheekaanvraag van begin tot het eind.
Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.